osheynik-doktorZoo-ot-bloh-kleschey-4mes-dlya-sobak-chernyiy-65sm